VISI DAN MISIVISI SEKOLAH


Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera


MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.


MATLAMAT
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT WAN


Sentiasa Berusaha Untuk Meningkatkan Keberkesanan Dan Kecekapan Dalam Semua Aspek Pengurusan Dan Kepimpinan Sekolah


PIAGAM PELANGGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT WAN, KUALA TERENGGANU.

Kami Warga SKBW Sentiasa Komited Memenuhi Hasrat Pelanggan Kami Supaya:

1.    Murid Menguasai Literasi dan Numerasi.
2.    Murid Menguasai Fardhu Ain dan Berakhlak Mulia.
3.    Murid Memahami, Meminati dan Menyertai Aktiviti Amal, Kesenian dan 
       Rekreasi.
4.    Warga Sekolah Mengembangkan Bakat, Kreativiti, Penjagaan Kesihatan,
       Keselamatan dan Kecergasan Diri.
5.    Mengamal Sikap dan Perlakuan Berasaskan Nilai Murni dan Etika Kerja
       Perkhidmatan Awam.
6.    Berkerjasama dengan semua Pihak untuk Menjayakan Program Peningkatan
       Pencapaian Pendidikan.

Kami Bersedia Menerima Pandangan, Teguran dan Cadangan dalam Usaha Menanggani Pelbagai Cabaran.