VISI DAN MISIVISI SEKOLAHPendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara SejahteraMISI SEKOLAHMelestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.


MATLAMAT
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT WAN

Sentiasa Berusaha Untuk Meningkatkan Keberkesanan Dan Kecekapan Dalam Semua Aspek Pengurusan Dan Kepimpinan SekolahPIAGAM PELANGGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT WAN, KUALA TERENGGANU.

  1. Mempertingkatkan reputasi sekolah dalam bidang kurikulum, sahsiah murid dan kokurikulum.
  2. Melahirkan insan yang berketrampilan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  3. Membentuk murid yang berdisiplin tinggi dan proaktif.
  4. Mempereratkan hubungan silaturrahim bersama PIBG.
  5. Keikhlasan dalam menjalankan tugas.
  6. Mengembelingkan tenaga kearah pemuafakatan dan toleransi dalam setiap tugas.